هری پاتر و پرنس نیمه‌اصیل
کتاب ششم از سری هری پاتر

هری پاتر و پرنس نیمه‌اصیل
عنوانهری پاتر و پرنس نیمه‌اصیل: کتاب ششم از سری هری پاتر
نویسنده
مترجمقاسم کیانی مقدم
سال نشر۱۳۸۴