هری پاتر و پرنس نیمه‌اصیل
کتاب ششم از سری هری پاتر

هری پاتر و پرنس نیمه‌اصیل
عنوان هری پاتر و پرنس نیمه‌اصیل: کتاب ششم از سری هری پاتر
نویسنده
مترجم قاسم کیانی مقدم
سال نشر ۱۳۸۴

دانلود