موفقیت در فروش ۲۰ درس برای آغاز و انجام فوری فروش

موفقیت در فروش
عنوانموفقیت در فروش: ۲۰ درس برای آغاز و انجام فوری فروش
نویسنده
مترجمقاسم کیانی مقدم
شابک۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۳-۳۰-۷
ناشرانتشارات آدینه
سال نشر۱۳۸۷